BESPLATNA DOSTAVA IZNAD 350 KN

Dostava i povrat

DOSTAVA i POVRAT

Dostava robe vrši se putem dostavljačke tvrtke ili vlastitim prijevozom. Roba se dostavlja na cijelo područje Republike Hrvatske. Troškovi dostave biti će navedeni u procesu narudžbe, pribrojeni iznosu narudžbe i plaća ih Kupac. Troškove nastali vraćanjem pošiljke Trgovcu, zbog nepravovremenog podizanja, snosi Kupac.

Troškovi dostave iznose:

 • za iznose do 350,00 kn trošak dostave iznosi 30,00 kn
 • za iznose iznad 350,00 kn dostava je besplatna

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva oštećenja. Naknadne prijave manjka ili oštećenosti robe Trgovac ne uzima u obzir.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac ni nakon 14 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest o isporuci robe od Trgovca, mora obavijestiti Trgovca kako bi se mogle poduzeti radnje u vezi pronalaženja pošiljke.

U najvećem broju slučajeva dostava će biti izvršena u roku od 15 radnih dana od primitka plaćanja. Iznimno, Trgovac zadržava pravo na dostavu u roku od 28 dana, a o čemu će Kupac biti pravovremeno obaviješten. U vrijeme praznika, Trgovac zadržava pravo na dostavu u roku od 45 dana.

Trgovac zadržava pravo ne isporučiti robu na temelju narudžbi s nepotpunim i/ili netočnim podacima.

POVRATI I ZAMJENE

Kupac ima pravo povrata i zamjene proizvoda. Ukoliko se radi o zamjeni proizvoda zbog želje Kupca, isti šalje proizvod o svom trošku, a ukoliko je razlog povrata oštećen ili neispravan proizvod, trošak ide na račun Trgovca.

Ukoliko u trenutku preuzimanja proizvoda od dostavne službe Kupac primijeti oštećenje na proizvodu, dužan je isto uputiti dostavljaču na mjestu isporuke te također javiti na e-mail info@mamadonna.eu.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Vraćeni proizvod mora biti neoštećen i ne smije biti korišten te mora biti zapakiran u originalno pakiranje s odgovarajućim originalnim etiketama, privjesnicama i deklaracijom. Ukoliko je proizvod neispravan, trošak povrata ili zamjene snosi Trgovac. Prema želji Kupca, vraćeni proizvod će biti zamijenjen ili će Kupac primiti povrat novca. Ukoliko se ne radi o neispravnom ili oštećenom proizvodu, trošak povrata i/ili zamjene, u cijelosti snosi Kupac.

Eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavne službe nisu odgovornost Trgovca, ali će isti u dogovoru s dostavnom službom osigurati najbolju moguću uslugu za Kupca.

Kao Potrošač, prema Zakonu o obveznim odnosima čl. 400. – 429, Kupac ima pravo na popravak štete, odnosno zamjenu proizvoda u slučaju da unutar 24 mjeseci od preuzimanja proizvoda primijeti materijalni nedostatak proizvoda. Ukoliko ništa od toga nije moguće, Trgovac će Kupcu vratiti plaćeni iznos proizvoda.

PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBE

I Trgovac i Kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava. Ukoliko Trgovac iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko Kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko Kupac odluči otkazati narudžbu nakon što je ista poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana nakon povrata iste robe od strane Kupca, umanjen za trošak dostave.

POTROŠAČKI PRIGOVORI

Potrošač prigovor može uputiti poštom na adresu VOMM j.d.o.o., Josipa Lenca Spodolčeva 23, 51000 Rijeka ili elektronskom poštom na mail adresu info@mamadonna.eu.

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se roba šalje dostavnom službom), Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku 14 dana. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora Kupac može preuzeti OVDJE.

Kupac ugovor može jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Trgovac će postupati prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat uplaćenog iznosa Trgovac će izvršiti nakon što je roba vraćena. Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora.
Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko Kupac želi može se Trgovcu obratiti na tel. +38551584243 ili e-mail: info@mamadonna.eu radi dogovora o načinu vraćanja proizvoda.

Potrošač ima zakonsko pravo jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

(a) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed– u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;

(b) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe– u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;

(c) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period.

Trgovac će izvršiti povrat novca tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Potrošač dostavi dokaz da je robu poslao nazad. Potrošač je dužan robu vratiti Trgovcu bez nepotrebnog odgađanja te je Potrošač odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Potrošač snosi izravne troškove povrata robe.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Potrošača, Trgovac je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana izvršiti povrat novca. Povrat novca se vrši na način na koji je izvršeno plaćanje osim u slučajevima kada Potrošač pristaje na neki drugi način povrata novca.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 1. ugovor o uslugama Trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Potrošača ili koja je jasno prilagođena Potrošaču
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. Potrošač posebno zahtijevao posjet Trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Potrošač izrijekom zahtijevao, Trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)
Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Navedeno znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU, svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.
Link: Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)